اخبار > آگهی فرآخوان عمومی جذب سرمایه گذار


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی فرآخوان عمومی جذب سرمایه گذار

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری بندرعباس در نظر دارد به نیابت از سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بندر عباس نسبت  به برگزاری فرآخوان  سرمایه گذاری  پروژه احداث مجتمع خدماتی فرهنگی  پردیس  به روش bolt  واقع در بندر عباس گلشهر چهار راه پردیس  به شیوه مزایده  اقدام  نماید.  لذا از متقاضیان دعوت بعمل  می آید جهت خرید اسناد فرآخوان شخصاً یا با در دست داشتن معرفی نامه(جهت اشخاص حقوقی) و ارائه رسید ، واریز مبلغ 20/000/000 ریال به شماره حساب 100836669316 نزد بانک  شهر شعبه بندرعباس به نام سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری بندرعباس به محل سازمان واقع در بندرعباس بلوار امام خمینی نرسیده به پمپ بنزین بلال، ساختمان اورست طبقه دوم واحد حقوقی و امور قراردادها  مراجعه نمایند. تلفن:33620352  کد پستی :7916969507

((متقاضیان می توانند جهت تهیه و خرید  اسناد فراخوان و مشخصات  از تاریخ 1399/9/19 لغایت 1399/9/30 در در ساعات اداری با ارایه رسید مراجعه نمایند))

 

1- تضمین شرکت درفراخوان  بمیلغ 300/000/000 ریال  باید بصورت نقدی به حساب سپرده شماره  100836669084نزد بانک   شهر شعبه بندر عباس  بنام  سازمان سرمایه گذاری  و مشارکتهای مردمی شهرداری بندر عباس واریز یا بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه و قابل تمدید به مدت حداقل سه ماه دیگر در وجه سازمان تودیع گردد.

2- هزینه  مطالعات اقتصادی ،نشر آگهی  و دستمزد کارشناسی  پروژه بعهده برنده فرآخوان می باشد.

3- چنانچه برندگان اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق  سازمان  ضبط  خواهد شد.

4- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات  مختار است در اینصورت سپرده ها مسترد خواهند شد.

5- پیشنهاد دهندگان  بایستی تا  پایان وقت اداری  روز سه شنبه  مورخه  1399/10/2  پیشنهاد خود را  که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون  ابهام بوده در پاکتهای  مربوطه بصورت لاک و مهر شده  در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان  نماید.

 

6- شرکت در فرآخوان و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران  می باشد .

7- پیشنهادات رسیده ساعت 10 صبح  روز  شنبه مورخه 1399/10/6 در کمیسیون عالی معاملات بازگشایی و قرائت میشود (حضور شرکت کنندگان  در روز برگزاری کمیسیون مجاز میباشد . بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل یا تصمیم گیری کمیسیون  نخواهد بود .

8- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد و صرفا یک نوبت منتشر می گردد.

9- سایر شرایط و مشخصات در اسناد فرآخوان  مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید.

 

روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری بندر عباس


١٣:٢٨ - چهارشنبه ١٩ آذر ١٣٩٩    /    شماره : ١١٠٠٧    /    تعداد نمایش : ٢٩٤


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج